UNIT PENTADBIRAN & KEWANGAN

AZLIN MAHMUD

PENOLONG PENGURUS ASRAMA KANAN

AZLIN MAHMUD

azlin@usim.edu.my

06-7986112

NORRUFADHILAH SHAHARI

PEMBANTU TADBIR

NORRUFADHILAH SHAHARI

norrufadhilah@usim.edu.my

06-7986114

SITI ZULAIKHA IBRAHIM

PEMBANTU TADBIR

SITI ZULAIKHA IBRAHIM

zulaikha@usim.edu.my

06-7986114

MOHD FAYRUZ MOHD ZAKARIA

PEMBANTU OPERASI

MOHD FAYRUZ MOHD ZAKARIA

mhfayruz@usim.edu.my

06-7986114