MOTO

KEDIAMAN KONDUSIF PELAJAR PRODUKTIF

VISI

MEMPERKASAKAN KOLEJ KEDIAMAN YANG BERKUALITI DALAM ASPEK PERKHIDMATAN DAN FASILITI

MISI

KOMITED MENJADI PUSAT PERUMAHAN PELAJAR YANG MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN PENGINAPAN DAN FASILITI YANG KONDUSIF SEBAGAI PELENGKAP KE ARAH MELAHIRKAN GRADUAN YANG SEIMBANG

OBJEKTIF

1.    MENYEDIAKAN PENGINAPAN YANG KONDUSIF SEBAGAI PELENGKAP MELAHIRKAN GRADUAN YANG SEIMBANG.

2.    MENAWARKAN PERKHIDMATAN DAN FASILITI UNTUK  KESELESAAN PENGHUNI.

3.    MERANCANG DAN MENGURUS SUMBER KEWANGAN SECARA EFISIEN  UNTUK MENCAPAI KEPENTINGAN DAN KEPERLUAN PENGINAPAN.

4.    MENGAMALKAN TADBIR URUS YANG CEMERLANG UNTUK MEREALISASIKAN PERKHIDMATAN EFEKTIF DAN EFISIEN.