Penginapan

Pusat Perumahan Pelajar,USIM menyediakan sebanyak 5 buah kolej kediaman untuk penginapan lebih daripada 5000 orang pelajar Sarjana Muda dan Tamhidi. Setiap satu kolej kediaman menyediakan pelbagai kemudahan yang lengkap dan moden demi menepati keperluan pelajar.

Pusat Perumahan Pelajar memberikan perkhidmatan dan kemudahan yang menyeluruh dan sempurna kepada pelajar bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran dan tempat tinggal yang selamat dan kondusif. Pusat Perumahan Pelajar juga berusaha membangunkan kemudahan serta persekitaran di kolej kediaman yang bersih dan indah.

Kafetaria

Perkhidmatan Wifi

Bilik Rehat

Mesin ATM-Bank Islam